GBA BEYOND 2030+

TU Delft | Globalization Course | 2021

Diasynchronic Identity

Nadya Chabayeuski | Patrick Tobias Maurer  | Pingyao Sun Keyan Tang |  Bowen Yuan  


Merging

Francien Fons | Isabella Trabucco | Yuru Chou |  Yan Liang | Xinqi Yao


 

Hybrid Networks

Xulingyun Ji |  Mark Geers |  Iris van der Rest |  Jiaqi Wang |  Rosalie Moesker |  Xiaoling Ding

In-Between

Leto Demetriadou |  Yunshu Jiang |  Panagiota Tziourrou - Patrisia |  Yuan Yuan |  Lilly Petter |  Yuqi Pu

Recentralizing

Ohad Shapiro